Điểm mới các Luật, Bộ Luật có hiệu lực từ 01/01/2018 (Phần cuối)

Điểm mới các Luật, Bộ Luật có hiệu lực từ 01/01/2018 (Phần cuối)
Thủy Phú

Thư Ký Luật xin giới thiệu tiếp 03 Luật còn lại chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018.

 

 1. Được phép sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh

Luật Quản lý sử dụng, tài sản công 2017 sắp có hiệu lực quy định nhiều điểm mới trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị nhà nước.

Theo đó, đơn vị sự nghiệp (ĐVSN) công lập được sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê trong trường hợp:

 • Tài sản được giao, đầu tư mua sắm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất;
 • Tài sản không do ngân sách Nhà nước đầu tư được mua sắm theo dự án do cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt để phục vụ hoạt động kinh doanh, cho thuê.

Thẩm quyền phê duyệt đề án trên như sau:

 • Đối với tài sản là cơ sở hoạt động sự nghiệp, tài sản khác có giá trị lớn: Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt;
 • Đối với tài sản khác do Hội đồng quản lý hoặc người đứng đầu ĐVSN công lập phê duyệt;

Xem chi tiết Luật Quản lý sử dụng, tài sản công 2017 có hiệu lực ngày 01/01/2018.

 1. Nâng tầm pháp luật tín ngưỡng tôn giáo

Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 được ban hành ngày 18/11/2016 sắp có hiệu lực quy định nhiều điểm mới rõ ràng và cụ thể hơn so với Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo 2004. Cụ thể:

 • Nhiều khái niệm được định nghĩa chi tiết hơn;

 • Cụ thể hóa quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo thành 01 Chương lớn trong Luật;

 • Các hành vi bị cấm: Ép buộc, mua chuộc hoặc cản trở người khác theo hoặc không theo tín ngưỡng, tôn giáo; xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi;

 • Chỉ đăng ký hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo lần đầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, những năm tiếp theo nếu có phát sinh mới thì đăng ký, thông báo bổ sung;

 • Tạo điều kiện cho người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo;

 • Tổ chức tôn giáo trực thuộc khi đáp ứng các điều kiện quy định được công nhận là pháp nhân phi thương mại;

Xem chi tiết Luật tín ngưỡng tôn giáo 2016 có hiệu lực ngày 01/01/2018.

 1. Nhiều điểm mới trong Luật trợ giúp pháp lý 2017

Ngày 20/6/2017, Quốc hội đã thông qua Luật trợ giúp pháp lý 2017 nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu và thực tiễn áp dụng. Qua đó một số điểm nhấn trong Luật mới này có thể kể đến như:

 • Kinh phí cho hoạt động trợ giúp pháp lý của tổ chức tự nguyện thực hiện do tổ chức đó tự bảo đảm;

 • Thêm một số đối tượng được trợ giúp pháp lý như: Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo và một số người khó khăn về tài chính;

 • Thêm một số quyền của người được trợ giúp pháp lý như: Được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác;

 • Người thực hiện công việc là Tư vấn viên pháp luật phải có 02 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật trở lên làm việc tại tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý.

Luật trợ giúp pháp lý 2017 có hiệu lực 01/01/2018 thay thế Luật trợ giúp pháp lý 2006.

Gởi câu hỏi

696

Văn bản liên quan