Điểm mới về trách nhiệm của chủ phương tiện thủy nội địa từ 01/01/2020

Điểm mới về trách nhiệm của chủ phương tiện thủy nội địa từ 01/01/2020
Duy Thịnh

Bộ Giao thông vận tải đã ký ban hành Thông tư 39/2019/TT-BGTVT về trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, từ ngày 01/01/2020, trách nhiệm của chủ phương tiện thủy nội địa có những điểm mới đáng chú ý như sau:

  • Bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện theo quy định về đăng kiểm phương tiện.

  • Lập sổ danh bạ thuyền viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I, lập sổ nhật ký phương tiện đối với phương tiện chở hàng có trọng tải toàn phần từ 250 tấn trở lên (quy định hiện hành là 300 tấn trở lên) hoặc phương tiện chở khách có sức chở từ 50 khách trở lên theo mẫu tại Phụ lục II.

  • Bố trí số lượng thuyền viên tối thiểu bằng hoặc nhiều hơn số thuyền viên quy định tại Điều 18; nếu hoạt động quá một ca/ngày thì bố trí lao động phù hợp theo Bộ luật Lao động

  • Thu gom, lưu trữ và chuyển chất thải đến nơi tiếp nhận để xử lý.

  • Tổ chức bồi dường nâng cao trình độ chuyên môn, diễn tập các tình huống khấn cấp.

Ngoài các trách nhiệm nêu trên, chủ phương tiện còn phải chịu những trách nhiệm khác được quy định chi tiết tại Thông tư 39/2019/TT-BGTVT có hiệu lực từ 01/01/2020.

Gởi câu hỏi

688

Văn bản liên quan