Điểm qua 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành tư pháp năm 2017

Điểm qua 10 sự kiện nổi bật nhất của ngành tư pháp năm 2017
Ly Ly

Bộ Tư pháp vừa ra Quyết định 2691/QĐ-BTP Phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật nhất năm 2017 của ngành Tư pháp. 10 sự kiện cụ thể là:

 

  • Thông qua Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và Luật Trách nhiệm bồi thường NN (sửa đổi);

  • Hợp tác về lĩnh vực pháp luật và tư pháp với các nước Lào, Cam - pu - chia được nâng cao;

  • Chấm dứt tình trạng nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật;

  • Tổ chức thành công Hội thảo cấp quốc gia về pháp luật và các giá trị lịch sử;

  • Thi hành án dân sự thi hành xong số việc và đạt số tiền cao nhất từ trước đến nay;

  • Triển khai và mở rộng phần mềm đăng ký hộ tịch;

  • Phần mềm đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản đạt mức độ cao nhất về dịch vụ công trực tuyến;

  • Học viện Tư pháp khai giảng lớp đào tạo Luật sư hội nhập quốc tế Khóa I năm 2017;

  • Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật vượt tiến độ;

  • Hưởng ứng thông điệp về “hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp”.

Quyết định 2691/QĐ-BTP được ban hành ngày 29/12/2017.

Gởi câu hỏi

279