Điểm tin tuần: Văn bản nổi bật lĩnh vực lao động, y tế, bảo hiểm

Sau đây, Thư Ký Luật xin giới thiệu các văn bản nổi bật lĩnh vực lao động, y tế, bảo hiểm... được cập nhật trong tuần qua (từ ngày 17/10-22/10).

 

 1. Lịch nghỉ dự kiến Lễ, Tết năm 2017

Đây là nội dung Bộ LĐ-TB&XH trình Chính phủ về Lịch nghỉ dự kiến các đợt Lễ, Tết năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội. Theo đó: 

 • Tết Dương lịch: Nghỉ 03 ngày liên tiếp từ ngày 31/12/2016 đến hết ngày 02/01/2017;
 • Tết Âm lịch: Bộ đưa ra 02 phương án (PA):
  • PA 1: Nghỉ 07 ngày và không hoán đổi; nghỉ từ ngày 26/01 đến hết ngày 01/2/2017 (tức nghỉ từ ngày 29 tháng chạp năm Bính Thân đến hết mùng 5 tháng giêng năm Đinh Dậu);
  • PA 2: Nghỉ 10 ngày liên tục, từ ngày 27/01 đến hết ngày 05/02/2017 (tức nghỉ từ ngày 30 tháng chạp năm Bính Thân đến mùng 9 tháng giêng năm Đinh Dậu), đi làm bù vào thứ bảy ngày 11/02/2017;
 •  Giỗ Tổ Hùng Vương, Bộ trình 02 PA như sau:
  • PA 1: Nghỉ 01 ngày 10/3 năm Đinh Dậu (ngày 06/4/2017).
  • PA 2: Nghỉ 04 ngày liên tục từ ngày 06 đến hết ngày 09/4/2017 (đi làm bù vào thứ 7 ngày 15/4/2017).

Ngoài ra. Bộ cũng trình phương án nghỉ đối với dịp lế 30/4, 01/5 và Quốc khánh 02/9.

 

 1.  Chấn chỉnh việc đưa người bệnh ra ngoài điều trị trái quy định

Theo Công văn 7537/BYT-KCB ngày 17/10/2016 việc chấn chỉnh tình trạng chuyển người bệnh ra điều trị ngoài bệnh viện trái quy định, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc các Bệnh viện thực hiện: 

 • Nghiêm túc chỉ đạo, rà soát và có các hình thức kỷ luật để chấn chỉnh tình trạng giới thiệu và chuyển người bệnh trái quy định;
 • Tăng cường công tác quản lý người bệnh tới khám, điều trị tại bệnh viện;
 • Các bệnh viện có tình trạng quá tải cao, cần đưa người bệnh tới theo dõi, điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác (đơn vị vệ tinh) trên địa bàn, cần:
  • Khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng về chuyên môn, điều kiện trang thiết bị, cơ sở hạ tầng,... bảo đảm đủ năng lực để tiếp nhận người bệnh;
  • Thực hiện việc chuyển người bệnh theo đúng quy định tại Thông tư 14/2014/TT-BYT về chuyển tuyến giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 1. Hướng dẫn bàn giao sổ BHXH cho người lao động

Theo hướng dẫn tại Công văn 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016, việc bàn giao sổ BHXH cho người lao động được thực hiện:

 • Chỉ thực hiện bàn giao sổ cho NLĐ sau khi đã rà soát, nhập xong thông tin trên sổ BHXH và cơ sở dữ liệu, đồng thời phối hợp với các đơn vị bàn giao trực tiếp cho NLĐ.
 • Đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu tại Quyết định 1443-LĐTBXH ngày 09/10/1995 thì cấp lại tờ bìa và toàn bộ tờ rời; In tờ rời sổ BHXH liên tục đến ngày 31/12 của năm trước thời điểm rà soát sổ BHXH;
 • Đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu tại Quyết định 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008, Quyết định 1518/QĐ-BHXH ngày 20/12/2011 và Quyết định 1035/QĐ-BHXH thì không cấp lại, chỉ điều chỉnh, bổ sung thông tin thay thế;
 • Bàn giao sổ BHXH cho NLĐ theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Công văn 4027/BHXH-ST);

 

 

 1. Không thu hồi thẻ BHYT khi người lao động nghỉ việc

Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh có Công văn 2533/BHXH-QLT ngày 18/10/2016 về việc không thu hồi thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) khi người lao động (NLĐ) báo giảm. Theo đó:

 • Khi có phát sinh giảm người tham gia BHYT, đơn vị phải kịp thời lập danh sách báo giảm gửi cơ quan BHXH ngay trong tháng đó (tính đến ngày cuối cùng của tháng);
 • Nếu báo giảm sau ngày cuối cùng của tháng thì phải đóng hết giá trị thẻ BHYT của tháng kế tiếp và thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết tháng đó, cơ quan BHXH sẽ không thu hồi thẻ trong các trường hợp báo giảm.
 1. Hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện

Từ ngày 17/10/2016, việc quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện được thực hiện theo hướng dẫn tại Quyết định 6197/QĐ-BYT.

Theo đó, các đơn vị cung cấp dịch vụ phải bảo đảm năng lực cung cấp dịch vụ:

 • Có đủ tư cách pháp nhân;
 • Có đủ năng lực phương tiện, thiết bị và nhân lực để cung cấp dịch vụ;
 • Có đủ năng lực về tài chính.
Gởi câu hỏi

661