Điểm tin văn bản doanh nghiệp, kiểm toán, thuế nổi bật

Điểm tin văn bản doanh nghiệp, kiểm toán, thuế nổi bật
Duy Thịnh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 20/11 - 25/11/2017) Thư Ký Luật đã cập nhật được một số văn bản mới thuộc lĩnh vực doanh nghiệp, kiểm toán, thuế,... Nổi bật là:

 

 1. 02 giá trị lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp khi cổ phần hóa

Đây là nội dung được cụ thể hóa tại Nghị định 126/2017/NĐ-CP chuyển doanh nghiệp (DN) nhà nước và công ty TNHH MTV do DN nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Theo đó, giá trị lợi thế kinh doanh của DN cổ phần hóa gồm giá trị thương hiệu, tiềm năng phát triển. Trong đó:

 • Giá trị thương hiệu được xác định trên cơ sở các chi phí thực tế cho việc tạo dựng và bảo vệ nhãn hiệu, tên thương mại trong quá trình hoạt động của DN trước thời điểm xác định giá trị DN 05 năm, bao gồm các khoản chi phí như:
  • Thành lập DN;
  • Đào tạo nhân viên;
  • Quảng cáo, tuyên truyền trong và ngoài nước;
  • Xây dựng trang thông tin điện tử (website) của DN;
  • Đối với một số DN đặc thù, giá trị thương hiệu còn được xác định theo các yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống (nếu có).
 • Giá trị tiềm năng phát triển được tính vào giá trị DN cổ phần hóa là tiềm năng phát triển của DN được đánh giá trên cơ sở khả năng sinh lời của DN trong tương lai khi so sánh tỷ suất lợi nhuận của DN với lãi suất trái phiếu Chính phủ.

Xem thêm Nghị định 126/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

 1. Áp dụng Quy trình kiểm toán ngân hàng mới từ năm 2018

Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN hướng dẫn quy trình kiểm toán các tổ chức tài chính, ngân hàng, thay thế Quy trình đính kèm Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN ngày 11/4/2012.

Theo đó, kể từ ngày 05/01/2018, trình tự, nội dung, thủ tục tiến hành các công việc của cuộc kiểm toán tại các tổ chức tài chính, ngân hàng được thực hiện theo quy trình mới.

Đáng chú ý là việc nêu rõ mục đích, nội dung, phương pháp và thủ tục kiểm toán đối với một số loại tài sản và nguồn vốn như:

 • Kiểm toán các tài khoản tiền như tiền mặt; các chứng từ có giá trị; ngoại tệ và kim loại quý, đá quý; các khoản tiền gửi;…;
 • Kiểm toán các khoản đầu tư như: chứng khoán kinh doanh; chứng khoán đầu tư; các công cụ tài chính phái sinh; góp vốn đầu tư dài hạn...;
 • Kiểm toán các khoản phải thu như: ký quỹ, thế chấp, cầm cố,…;
 • Kiểm toán các khoản lãi cộng dồn dự thu;
 • Kiểm toán công cụ lao động và vật liệu;
 •  Kiểm toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư;
 • Kiểm toán chi phí XDCB dở dang...

Xem hướng dẫn chi tiết tại Quyết định 11/2017/QĐ-KTNN.

 1. Áp dụng Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu mới từ 01/01/2018

Ngày 16/11/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 45/2017/QĐ-TTg về sửa đổi Quyết định 36/2016/QĐ-TTg quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu.

Theo đó, bổ sung vào Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường 02 loại mặt hàng sau:

 • Set top boxes (Mã hàng 98.46)
 • Ô ngăn hình mạng làm từ vật liệu Nano-composite Polymeric Alloy (Neoweb) (Mã hàng 9847.00.00)

Từ ngày 01/01/2018, sẽ áp dụng Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường mới, thay thế Phụ lục quy định thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩu được đính kèm Quyết định 36/2016/QĐ-TTg.

Xem chi tiết Danh mục Biểu thuế suất thuế nhập khẩu thông thường tại Quyết định 45/2017/QĐ-TTg.

 1. Ưu tiên chọn giáo viên năng khiếu làm Tổng phụ trách Đội

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền Phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Theo đó, giáo viên được chọn làm Tổng phụ trách Đội phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

 • Đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên theo hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên đang giữ. Trong đó:
 • Đã được đào tạo nghiệp vụ công tác Đội cùng chuyên ngành giảng dạy hoặc bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Đội;
 • Có năng lực phối hợp với các tổ chức trong và ngoài nhà trường để tổ chức các hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi.

Đặc biệt, giáo viên có khả năng về âm nhạc, mỹ thuật, thể dục thể thao, thuyết trình, tổ chức sự kiện, truyền thông là tiêu chuẩn để ưu tiên tuyển chọn.

Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 24/12/2017.

Gởi câu hỏi

379

Văn bản liên quan