Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 02/5 - 05/5)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 02/5 - 05/5)
Thủy Phú

Trong tuần vừa qua (từ ngày 02/5 - 05/5/2018), Thư Ký Luật đã cập nhật được một số văn bản mới, nổi bật thuộc lĩnh vực thương mại, xây dựng, kiểm sát như:

 

 1. Chính thức áp dụng quy chuẩn giới hạn formaldehyt trong hàng dệt may từ 2019

Đây là nội dung chính của Thông tư 07/2018/TT-BCT sửa đổi Thông tư 21/2017/TT-BCT về QCKTQG về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Thông tư 21 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2018 quy định về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may không được vượt quá:

 • 30mg/kg đối với sản phẩm dành cho trẻ em dưới 36 tháng tuổi;
 • 75mg/kg đối với sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da;
 • 300mg/kg đối với sản phẩm không tiếp xúc trực tiếp với da.

Và mức giới hạn về hàm lượng amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo không vượt quá 30mg/kg.

Các sản phẩm, hàng hóa trước khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường Việt Nam phải được công bố hợp quy phù hợp.

Theo đó, ngày 26/4/2018, Bộ Công thương ký ban hành Thông tư 07 này nhằm lùi hiệu lực áp dụng đối với các quy định nêu trên từ 01/5/2018 sang ngày 01/01/2019.

Thông tư 07/2018/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành.

 1. Một số biểu mẫu xử phạt VPHC về đất đai tại Thông tư 03/2018/TT-BXD

Thông tư 03/2018/TT-BXD được Bộ Xây dựng ban hành ngày 24/4/2018 hướng dẫn chi tiết một số điều của Nghị định 139/2017/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng.

Theo đó, đình kèm Thông tư 03 là các biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính như sau:

 • Mẫu số 01: Biên bản vi phạm hành chính;
 • Mẫu số 02: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính;
 • Mẫu số 03: Thông báo về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm;
 • Mẫu số 04: Biên bản kiểm tra, ghi nhận sự phù hợp của hiện trạng công trình xây dựng với giấy phép xây dựng được cấp hoặc điều chỉnh.

Chi tiết xem thêm Thông tư 03/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 12/6/2018.

 1. Nhiệm vụ, quyền hạn của kiểm sát viên khi kiểm sát khám nghiệm tử thi

Ngày 02/5/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký Quyết định 170/QĐ-VKSTC ban hành Quy chế tạm thời công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thực nghiệm điều tra và giám định.

Nổi bật là quy định về kiểm sát khám nghiệm thử thi của kiểm sát viên (KSV) theo 03 giai đoạn sau:

 • Trước khi khám nghiệm tử thi: KSV yêu cầu Điều tra viên tóm tắt nội dung vụ việc, thành phần tiến hành, tham gia khám nghiệm, thời gian, địa điểm tiến hành khám nghiệm.

 • Trong quá trình khám nghiệm tử thi: 

  • KSV yêu cầu Điều tra viên, Giám định viên pháp y, Giám định viên kỹ thuật hình sự tiến hành chụp ảnh, mô tả đầy đủ dấu vết để lại trên tử thi, thu thập, bảo quản mẫu vật, phục vụ công tác giám định để xác định nguyên nhân chết hoặc truy tìm tung tích của nạn nhân;
  • KSV ghi chép lại làm cơ sở đối chiếu với biên bản khám nghiệm tử thi.
 • Sau khi kết thúc việc khám nghiệm tử thi: KSV ghi thông tin vào sổ thụ lý khám nghiệm, báo cáo ngay bằng văn bản và đề xuất quan điểm với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện về kết quả khám nghiệm tử thi.

Quyết định 170/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

 1. Quy chế mới về kiểm sát tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm

Viện kiểm sát nhân dân tối cao ký ban hành Quyết định 169/QĐ-VKSTC về Quy chế tạm thời Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, thay thế Quyết định 422/QĐ-VKSTC ngày 17/10/2014.

Theo đó, kiểm sát viên (KSV) khi trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thì thực hiện các hoạt động sau đây:

 • Trước khi kiểm tra, xác minh, KSV phải có kế hoạch báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện xem xét, phê duyệt;
 • Khi thực hiện kiểm tra, xác minh, KSV tuân thủ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về căn cứ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh.  KSV có thể phối hợp với Điều tra viên, Cán bộ Điều tra để tiến hành một số hoạt động kiểm tra, xác minh đối với vụ việc phức tạp;
 • Khi Kết thúc việc kiểm tra, xác minh, KSV nghiên cứu, đánh giá chứng cứ, tài liệu, đồ vật, báo cáo lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện kết quả kiểm tra, xác minh và đề xuất hướng giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quyết định 169/QĐ-VKSTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/5/2018.

Gởi câu hỏi

469