Điểm tin văn bản nổi bật (từ ngày 07/8 - 12/8)

Trong tuần qua (từ ngày 07/8 - 12/8/2017) Thư Ký Luật đã cập nhật được một số văn bản mới thuộc lĩnh vực thương mại, ngân hàng, bảo hiểm,…Đáng chú ý là:

 

 1. Danh mục 20 hàng hóa, dịch vụ Nhà nước độc quyền

Nghị định 94/2017/NĐ-CP quy định về 20 loại hàng hóa, dịch vụ chỉ do cơ quan nhà nước có quyền thực hiện hoặc các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao thực hiện hoạt động thương mại.

Việc độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại phải đảm bảo nguyên tắc:

 • Chỉ thực hiện độc quyền đối với hàng hóa, dịch vụ thiết yếu mà Nhà nước cần phải độc quyền liên quan đến quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia hoặc các thành phần kinh tế khác không có nhu cầu và khả năng tham gia;
 • Hoạt động thương mại độc quyền nhà nước phải được thực hiện dưới sự giám sát của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật;
 • Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương các cấp không được quy định hoạt động, hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện hoạt động thương mại độc quyền nhà nước;
 • Hàng hóa, dịch vụ, địa bàn phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh thực hiện độc quyền nhà nước trong hoạt động thương mại theo hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.

Xem chi tiết Danh mục tại Nghị định 94/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/10/2017.

 1. Trình tự, thủ tục giám sát hoạt động ngân hàng từ ngày 01/12/2017

Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư 08/2017/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng.

Theo đó, hoạt động giám sát ngân hàng được thực hiện theo trình tự sau:

 • Bước 1: Thu thập, tổng hợp, xử lý và lưu trữ tài liệu, thông tin, dữ liệu;
 • Bước 2: Phân tích, đánh giá về đối tượng giám sát ngân hàng theo hai hình thức giám sát an toàn vi mô và an toàn vĩ mô;
 • Bước 3: Đề xuất các hành động can thiệp, chỉnh sửa bao gồm các biện pháp xử lý trong giám sát ngân hàng;
 • Bước 4: Giám sát sau thanh tra khi nhận được kết luận thanh tra về đối tượng giám sát ngân hàng từ đơn vị thực hiện thanh tra ngân hàng.

Xem thêm Thông tư 08/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/12/2017, bãi bỏ Quyết định 398/1999/QĐ-NHNN3.

 1. Cấp mới, cấp lại sổ BHXH, thẻ BHYT theo mẫu mới từ 01/8/2017

Ngày 08/8/2017, BHXH Việt Nam ban hành Công văn 3340/BHXH-ST hướng dẫn về việc cấp sổ BHXH và thẻ BHYT theo mã số BHXH. Cụ thể:

 • Thay thế cụm từ “Số sổ:” in trên bìa và tờ rời của sổ BHXH bằng cụm từ “Mã số:". Ví dụ: bìa và tờ rời sổ BHXH trước đây in “Số sổ: 0118000001”, nay được in là “Mã số: 0118000001”;
 • Thay thế từ “Số:” in trên thẻ BHYT bằng cụm từ “Mã số:”;
 • Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Chỉ in “Giá trị sử dụng: Từ ngày…/…/…”;
 • Sổ BHXH và Thẻ BHYT được cấp mới, cấp lại theo mẫu (mới) từ ngày 01/8/2017.

Theo Công văn 3340, BHXH Việt Nam yêu cầu Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông tin tới các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, đơn vị quản lý người tham gia và các đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện đúng nội dung trên.

 1. Hướng dẫn tính, hưởng phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho nhà giáo

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về tính, hưởng các loại phụ cấp đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập.

Đáng chú ý là phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đối với nhà giáo dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm quy định tại Điều 12 Nghị định 113/2015/NĐ-CP. Cụ thể:

Tiền phụ cấp = (Mức phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm x Mức lương cơ sở) / (Định mức giờ giảng của nhà giáo trong một năm/12 tháng) x Số giờ dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thực tế trong tháng.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp chịu trách nhiệm xác định mức phụ cấp đối với nhà giáo dạy thực hành, tích hợp ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cho phù hợp.

Xem thêm Thông tư 22/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 25/9/2017.

Gởi câu hỏi

253