Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 17/12 - 22/12)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 17/12 - 22/12)
Anh Tú

Trong tuần vừa qua, Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới, nổi bật là 02 Luật mới và các Thông tư sau:

 

 1. Luật Công an nhân dân mới giới hạn số lượng trung tướng, thiếu tướng

Đây là điểm mới đáng chú ý Luật Công an nhân dân 2018 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20/11/2018, thay thế cho Luật Công an nhân dân 2014.

Theo đó, Luật giới hạn số lượng trung tướng, thiếu tướng trong cấp bậc hàm chức vụ, chức danh của sĩ quan CAND, cụ thể:

 • Số lượng trung tướng tối đa là 35 người;
 • Số lượng thiếu tướng tố đa là 157 người.

Luật Công an nhân dân 2014 hiện hành không quy định rõ số lượng bị giới hạn. Riêng số lượng Thứ trưởng Bộ Công an có cấp bậc hàm Thượng tướng không quá 06 người vẫn được giữ nguyên.

Chi tiết xem thêm Luật Công an nhân dân 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2019.

 1. Những người có quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước

Luật Bảo vệ bí mật nhà nước được Quốc hội kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 15/11/2018, thay thế Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước 2000.

Theo đó, Luật bảo vệ bí mật nhà nước quy định những người có thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước độ Tuyệt mật bao gồm:

 • Người đứng đầu cơ quan của Trung ương Đảng; người đứng đầu tổ chức trực thuộc BCH Trung ương Đảng;
 • Người đứng đầu cơ quan của Quốc hội, cơ quan thuộc UBTV Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội;
 • Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước;
 • Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao;
 • Tổng Kiểm toán nhà nước;
 • Chánh án TAND cấp cao, Chánh án TAND cấp tỉnh, Viện trưởng VKSND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp tỉnh;
 • Người đứng đầu cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội;
 • Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ;
 • Người đứng đầu cơ quan thuộc Chính phủ;
 • ...

Chi tiết xem thêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước 2018 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020, trừ quy định liên quan đến lập, thẩm định, ban hành danh mục bí mật nhà nước, thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước, gia hạn thời hạn bảo vệ bí mật nhà nước có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019.

 1. Hướng dẫn hồ sơ mua bán, vận chuyển gỗ trong nước

Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản được bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành ngày 16/11/2018.

Theo đó, quy định thành phần hồ sơ mua, bán vận chuyển lâm sản nói chung, gỗ nói riêng trong nước như sau:

Hồ sơ đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng khai thác từ rừng tự nhiên trong nước chưa chế biến, gồm:

 • Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập;
 • Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán.

Hồ sơ đối với gỗ, thực vật rừng ngoài gỗ và dẫn xuất của thực vật rừng khai thác từ rừng trồng chưa chế biến, gồm:

 • Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập.
 • Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán.

Hồ sơ đối với gỗ và thực vật rừng ngoài gỗ nhập khẩu chưa chế biến, gồm:

 • Bản chính bảng kê lâm sản do chủ lâm sản lập.
 • Bản sao hồ sơ nguồn gốc lâm sản của chủ lâm sản bán.

Xem thêm Thông tư 27/2018/TT-BNNPTNT có hiệu lực áp dụng từ ngày 01/01/2019.

 1. Hướng dẫn hồ sơ, sổ sách sử dụng trong trường trung cấp, cao đẳng

Ngày 06/12/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH quy định về hồ sơ, sổ sách trong đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, hồ sơ, sổ sách sử dụng cho các trường trung cấp, trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục đại học có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp gồm các tài liệu sau:

 • Chương trình đào tạo;
 • Kế hoạch đào tạo;
 • Tiến độ đào tạo;
 • Thời khóa biểu;
 • Sổ lên lớp;
 • Sổ quản lý học sinh, sinh viên;
 • Sổ theo dõi đào tạo tại doanh nghiệp;
 • Sổ cấp bằng tốt nghiệp.

Đối với giáo viên, giảng viên trường trung cấp, cao đẳng, hồ sơ gồm: Kế hoạch giảng dạy, Giáo án, Sổ tay giáo viên.

Thông tư 23/2018/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 21/01/2019.

Gởi câu hỏi

665

Văn bản liên quan