Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 20/8 - 25/8)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 20/8 - 25/8)
Nguyễn Trinh

Từ ngày 20/8 - 25/8 Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới. Đáng chú ý là các văn bản về doanh nghiệp, thương mại, bảo hiểm như sau:

 

 1. Điểm mới về đăng ký doanh nghiệp từ tháng 10/2018

Ngày 23/8/2018, Chính phủ thông qua Nghị định 108/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp (DN) với một số điểm mới đáng chú ý như sau:

 • Không bắt buộc đóng dấu giấy đề nghị đăng ký DN, thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký DN;
 • Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký DN không bắt buộc phải công chứng, chứng thực;
 • Hồ sơ đăng ký DN có thể nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc đăng ký để nộp qua đường bưu điện;
 • Cho phép DN đăng ký chuyển đổi loại hình DN cùng lúc với đăng ký thay đổi nội dung đăng ký DN, thông báo thay đổi nội dung đăng ký DN khác;
 • Địa điểm kinh doanh của DN không bắt buộc phải cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi DN đặt trụ sở chính hoặc đặt chi nhánh.

Chi tiết xem tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/10/2018.

 1. Bỏ đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng

Thông tư 21/2018/TT-BCT được Bộ Công thương ban hành ngày 20/8/2018 sửa đổi, bãi bỏ một số quy định liên quan đến hoạt động website thương mại điện tử. Cụ thể:

 • Bãi bỏ quy định về đối tượng thông báo website thương mại điện tử bán hàng tại Điều 8 Thông tư 47/2014/TT-BCT;
 • Bãi bỏ quy định về đối tượng đăng ký hoạt động đánh giá tín nhiệm website thương mại điện tử tại Điều 21 Thông tư 47/2014/TT-BCT;
 • Sửa đổi quy định đối tượng đăng ký website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử. Theo đó, đối tượng đăng ký là thương nhân hoặc tổ chức có website thương mại điện tử cung cấp một trong các dịch vụ như: sàn giao dịch thương mại điện tử, khuyến mại trực tuyến, đấu giá trực tuyến.
 • Thay thế cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin” bằng cụm từ “Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số”.

Xem thêm Thông tư 21/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 18/10/2018, sửa đổi Thông tư 47/2014/TT-BCTThông tư 59/2015/TT-BCT.

 1. Cập nhật mới nhất các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT

Ngày 26/7/2018, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ký Quyết định 929/QĐ-BHXH công bố các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN); cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, thay thế các thủ tục tại Quyết định 772/QĐ-BHXH ngày 15/6/2018.

Cụ thể là các thủ tục sau:

 • Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;
 • Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; cấp sổ BHXH;
 • Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT;
 • Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người có từ 2 sổ BHXH trở lên có thời gian đóng BHXH, BHTN trùng nhau, người tham gia BHYT theo hộ gia đình, người tham gia BHYT được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng;
 • Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT.

Chi tiết nội dung các thủ tục xem tại Quyết định 929/QĐ-BHXH có hiệu lực ngày 01/7/2018.

 1. Một số lưu ý về đăng ký doanh nghiệp theo hệ thống ngành mới

Theo hướng dẫn tại Công văn 234/ĐKKD-NV ngày 20/8/2018 của Cục quản lý đăng ký kinh doanh, việc đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về hệ thống ngành kinh tế Việt Nam kể từ ngày 20/8/2018 có một số lưu ý như sau:

Đối với doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc đã được cấp Giấy chứng nhận (GCN) đăng ký doanh nghiệp, GCN đăng ký đơn vị trực thuộc trước ngày 20/8/2018 thì:

 • Tiếp tục hoạt động theo nội dung ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và;
 • Không bắt buộc phải thực hiện thủ tục cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới.
 • Việc cập nhật ngành, nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành mới được thực hiện khi DN có nhu cầu hoặc khi DN thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc đề nghị cấp đổi sang GCN đăng ký DN.

Đối với hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc được tiếp nhận trước ngày 20/8/2018 và chưa được chấp thuận trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký DN thì Phòng Đăng ký kinh doanh rà soát ngành, nghề kinh doanh mà DN đã kê khai:

 • Nếu tên, mã ngành, nghề kinh doanh đã kê khai theo Quyết định 10/2007/QĐ-TTg không có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới thì thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp;
 • Nếu tên, mã ngành, nghề kinh doanh đã kê khai có sự thay đổi so với Hệ thống ngành mới, Phòng Đăng ký kinh doanh hướng dẫn doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo Hệ thống ngành mới.
Gởi câu hỏi

869

Văn bản liên quan