Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (Từ ngày 25/9 - 30/9)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (Từ ngày 25/9 - 30/9)
Ly Ly

Trong tuần qua (từ ngày 25/9 - 30/9/2017), Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới thuộc nhiều lĩnh vực. Nổi bật là lĩnh vực giáo dục, đất đai, kế toán, kiểm toán như sau:

 

 1. Quy định về đào tạo liên thông trung cấp, cao đẳng nghề

Theo hướng dẫn tại Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH, đối tượng tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ trung cấp, cao đẳng phải đáp ứng điều kiện sau:

Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ trung cấp

 • Có chứng chỉ sơ cấp, sơ cấp nghề cùng ngành, nghề và có bằng tốt nghiệp THCS trở lên;
 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp, trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp trung cấp thứ hai.

Đối với tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ cao đẳng:

 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;
 • Có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Bộ GDĐT;
 • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

Xem thêm Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ 05/11/2017.

 1. Thay đổi phương thức tổ chức thi THPT quốc gia từ năm 2021

Đây là chỉ đạo của Bộ BGDĐT tại Công văn 4462/BGDĐT-QLCL về lộ trình  tổ chức Kì thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy từ năm 2018. Theo đó:

 • Bộ nêu rõ năm 2018, 2019 và 2020 sẽ tổ chức các bài thi, môn thi như năm 2017;
 • Từ năm 2021 trở đi sẽ thay đổi phương thức tổ chức đối với các bài thi, môn thi theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Có thể tổ chức cho thí sinh làm bài thi trên máy tính nếu điều kiện cho phép.

Bên cạnh đó, Bộ cũng chủ trương tiếp tục xây dựng ngân hàng câu hỏi thi chuẩn hóa, nâng cao độ phân hóa của đề thi theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành và định hướng nội dung theo lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới.

Xem chi tiết Công văn 4462/BGDĐT-QLCL ban hành ngày 25/9/2017.

 1. Xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không qua đấu giá

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 89/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 35/2017/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuê mặt nước trong Khu kinh tế, Khu công nghệ cao.

Theo đó, việc xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất không qua đấu giá trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm được quy định như sau:

 • Đơn giá thuê đất= Tỷ lệ % x giá đất cụ thể (tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 35)
 • Tiền thuê đất phải nộp = Đơn giá thuê đất x Diện tích phải nộp tiền thuê đất

Đơn giá thuê đất được ổn định 5 năm tính từ thời điểm Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc UBND cấp tỉnh quyết định cho thuê đất. 

Hết thời gian ổn định, đơn giá thuê sẽ được điều chỉnh = Giá đất x hệ số điều chỉnh giá đất x mức tỷ lệ % (do UBND cấp tỉnh quy định).

Xem thêm hướng dẫn đối với trường hợp thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê tại Thông tư 89/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/10/2017.

 1. Hồ sơ dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, chứng chỉ kế toán viên

Thông tư 91/2017/TT-BTC quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên.

Theo đó, đính kèm mẫu hồ sơ đăng ký dự thi lấy chứng chỉ kiểm toán viên, kế toán viên đối với người đăng ký dự thi lần đầu, gồm:

 • Phiếu đăng ký dự thi (Theo mẫu tại Phụ lục số 02a hoặc Phụ lục số 02b);
 • Giấy xác nhận về thời gian công tác thực tế làm tài chính, kế toán, kiểm toán (Theo mẫu tại Phụ lục số 06);
 • Bản sao có chứng thực giấy CMND hoặc thẻ căn cước hoặc hộ chiếu;
 • Sơ yếu lý lịch;
 • Bản sao văn bằng, chứng chỉ. Cụ thể:
  • Bằng tốt nghiệp ĐH trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán.
  • Nếu là bằng tốt nghiệp ĐH chuyên ngành khác thì phải nộp kèm bảng điểm;
  • Nếu nộp bằng thạc sỹ, tiến sỹ thì phải nộp kèm theo bảng điểm học thạc sỹ, tiến sỹ;
 • 03 ảnh màu cỡ (3x4cm);
 • 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ, tên, địa chỉ của người nhận.

Xem chi tiết mẫu hồ sơ tại các Phụ lục đính kèm Thông tư 91/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2017.

Gởi câu hỏi

437