Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 26/11 - 01/12)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 26/11 - 01/12)
Thủy Phú

Thư Ký Luật xin điểm lại một số văn bản mới, nổi bật về lĩnh vực lao động, bảo hiểm, an toàn thực phẩm,... đã được cập nhật trong tuần vừa qua (từ ngày 26/11 - 01/12/2018).

 1. Quy định mới về cộng điểm ưu tiên khi tuyển dụng công chức

Chính phủ mới đây đã thông qua Nghị định 161/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số công việc trong cơ quan nhà nước.

Theo đó, từ ngày 15/01/2019, các đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi tham gia tuyển dụng công chức theo quy định mới như sau:

 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 • Người DTTS, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh,…: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 • Người hoàn thành NVQS, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 1. Mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Theo hướng dẫn tại Công văn 2446/BHXH-QLT ngày 29/11/2018 của BHXH TP Hồ Chí Minh về việc tham gia BHXH bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài thì:

Từ 01/12/12018: Người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động, gồm:

 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0,5% vào quỹ hảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Từ 01/01/2022: Người sử dụng lao động hàng tháng đóng:

 • 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
 • 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Người lao động hàng tháng đóng: 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

 1. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

Ngày 15/11/2018 Bộ Công thương ban hành Thông tư 43/2018/TT-BCT quy định về quản lý An toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm của Bộ Công thương.

Theo đó, quy định về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm gồm:

 • Đơn đề nghị (theo Mẫu số 01a đính kèm Phụ lục của Thông tư);
 • Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm Mẫu số 02a (đối với cơ sở sản xuất), Mẫu số 02b (đối với cơ sở kinh doanh) hoặc cả Mẫu số 02a và Mẫu số 02b (đối với cơ sở vừa sản xuất vừa kinh doanh);
 • Giấy xác nhận đủ sức khỏe/Danh sách tổng hợp xác nhận đủ sức khỏe của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm do cơ sở y tế cấp huyện trở lên cấp (bản sao có xác nhận của cơ sở);
 • Giấy xác nhận đã được tập huấn kiến thức về ATTP/Giấy xác nhận kiến thức ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở).

Thông tư 43/2018/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 1. Biểu mẫu dùng trong quy trình giải quyết TTHC tại Bộ phận 1 cửa

Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông tư 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Theo đó, Thông tư 01 quy định các biểu mẫu sử dụng trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa, gồm:

 • Mẫu số 01: Mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
 • Mẫu số 02: Mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ;
 • Mẫu số 03: Mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ;
 • Mẫu số 04: Mẫu phiếu xin lỗi và hẹn lại ngày trả kết quả;
 • Mẫu số 05: Mẫu phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ;
 • Mẫu số 06: Mẫu sổ theo dõi hồ sơ.

Các loại biểu mẫu nêu trên phải đảm bảo tuân thủ một số yêu cầu như sau:

 • Được ghi trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử, có thể in ra và bảo đảm tra cứu được.
 • Các thông tin về TTHC tại biểu Mẫu số 01, Mẫu số 06 được trích xuất từ CSDL quốc gia về thủ tục hành chính; các thông tin về người dân, doanh nghiệp được trích xuất từ CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Ngoài các thông tin được tích hợp tự động, CBCCVC trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC phải điền đầy đủ, rõ ràng, chính xác nội dung yêu cầu trong các biểu mẫu.
 • Được ký số theo quy định hiện hành của pháp luật về chữ ký số.

Chi tiết các biểu mẫu xem tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP có hiệu lực kể từ ngày 06/01/2019.

Gởi câu hỏi

562

Văn bản liên quan