Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (Từ ngày 28/5 - 02/6)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (Từ ngày 28/5 - 02/6)
Kim Linh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 28/5 - 02/6/2018) Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới, nổi bật về tư pháp, hải quan, ngân hàng, thương mại như:

 

 1. Cách thức thực hiện thủ tục chứng thực giấy tờ, văn bản

Ngày 09/5/2018, Bộ Tư pháp ký Quyết định 1024/QĐ-BTP công bố chi tiết nội dung thực hiện thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc quản lý của Bộ Tư pháp, gồm:

 • 07 thủ tục hành chính áp dụng chung (như Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản chính giấy tờ, văn bản,..);
 • 02 thủ tục hành chính thực hiện tại cơ quan đại diện (như Chứng thực chữ ký người dịch,…);
 • 02 thủ tục hành chính của công chứng viên thực hiện chứng thực (như Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản,…);
 • 05 thủ tục  hành chính cấp huyện (như Chứng thực chữ ký người dịch, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản,...);
 • 05 thủ tục hành chính cấp xã (như Chứng thực di chúc, Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản,…).

Chi tiết các thủ tục xem tại Quyết định 1024/QĐ-BTP có hiệu lực áp dụng từ ngày 09/5/2018.

 1. Mẫu chứng từ khai báo xuất, nhập cảnh phương tiện tại cửa khẩu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 50/2018/TT-BTC quy định mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện tại cửa khẩu đường hàng không, đường biển, đường sắt, đường bộ và đường sông.

Cụ thể:

 • Mẫu chứng từ giấy thực hiện khai báo thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường hàng không (Phụ lục III): Gồm 06 mẫu;
 • Mẫu chứng từ giấy thực hiện khai báo thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường sắt (Phụ lục IV): Gồm 05 mẫu;
 • Mẫu chứng từ giấy thực hiện khai báo thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ, cửa khẩu biên giới đường sông (Phụ lục V): Gồm 04 mẫu.
 • Mẫu chứng từ giấy khai báo thủ tục cho phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu đường biển: Thực hiện theo Mẫu các văn bản sử dụng trong hoạt động hàng hải ban hành kèm Nghị định 58/2017/NĐ-CP.

Thông tư 50/2018/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/6/2018, bãi bỏ Thông tư 42/2015/TT-BTC.

 1. Điểm mới về kiểm soát nội bộ ngân hàng thương mại

Thông tư 13/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 44/2011/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo đó, quy định mới về 03 tuyến bảo vệ độc lập của hệ thống kiểm soát nội bộ. Cụ thể:

Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro, gồm:

 • Bộ phận kinh doanh (gồm cả bộ phận phát triển sản phẩm), bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; bộ phận có chức năng thực hiện các quyết định có rủi ro;
 • Bộ phận có chức năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận độc lập);
 • Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán.

Tuyến bảo vệ thứ hai với chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật, gồm:

 • Bộ phận tuân thủ;
 • Bộ phận quản lý rủi ro.

Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện.

Thông tư 13/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, trừ quy định về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn tại Chương V có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

 1. Quy định về cư trú, đi lại trong khu công nghiệp, khu chế xuất

Nghị định 82/2018/NĐ-CP quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế có hiệu lực từ 10/7/2018.

Theo đó, việc sinh sống của dân cư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất có một số hạn chế như sau:

- Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Chỉ có nhà đầu tư, người làm việc trong khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất và những người có quan hệ công tác với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong khu đó mới được ra vào khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất;

- Cho phép người nước ngoài (gồm quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia) được phép tạm trú tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu chế xuất trong trường hợp cần thiết và đáp ứng các điều kiện sau:

 • Việc cư trú nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Không kèm theo gia đình và người thân;
 • Tuân thủ quy định về thủ tục đăng ký và khai báo tạm trú về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
Gởi câu hỏi

405

Văn bản liên quan