Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 29/10 - 03/11)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 29/10 - 03/11)
Kim Linh

Trong tuần vừa qua (từ ngày 29/10 - 03/11/2018) Thư Ký Luật đã cập nhật nhiều văn bản mới về y tế, xây dựng,… Nổi bật là các Thông tư dưới đây:

 

 1. Hướng dẫn khám, chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV

Ngày 26/10/2018, Bộ Y tế ban hành Thông tư 27/2018/TT-BYT hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) và khám, chữa bệnh liên quan đến HIV/AIDS.

Theo đó, người nhiễm HIV có thẻ BHYT thực hiện đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Thông tư 40/2015/TT-BYT và lưu ý một số trường hợp sau:

 • Trường hợp người bệnh có thẻ BHYT trong địa bàn tỉnh và đang điều trị thuốc kháng HIV tại cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh có khám, chữa bệnh BHYT ban đầu, nếu có nhu cầu thì được đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở đó;
 • Trường hợp người bệnh đang điều trị HIV/AIDS nếu phát sinh bệnh khác mà cơ sở khám, chữa bệnh không có khả năng điều trị thì người bệnh được chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật theo quy định pháp luật;
 • Nếu trên thẻ BHYT của người tham gia BHYT ghi: Nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện đa khoa huyện A thì người bệnh được khám, chữa bệnh BHYT hoặc điều trị HIV/AIDS tại Bệnh viện đa khoa huyện B (cùng hoặc khác tỉnh) hoặc nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh C thì người bệnh được khám, chữa bệnh BHYT hoặc điều trị HIV/AIDS tại Bệnh viện đa khoa tỉnh D.

Thông tư 27/2018/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.

 1. Quy định về xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Thông tư 08/2018/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam.

Đáng chú ý là yêu cầu về chuyên môn được đào tạo khi xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng được Thông tư 08 quy định như sau:

Về lĩnh vực khảo sát xây dựng:

 • Khảo sát địa hình: Thuộc một trong các chuyên ngành: địa chất, trắc địa, bản đồ, xây dựng công trình;
 • Khảo sát địa chất công trình: Thuộc một trong các chuyên ngành: địa chất, xây dựng công trình.

Về lĩnh vực hành nghề thiết kế quy hoạch xây dựng:

Chuyên môn được đào tạo thuộc một trong các chuyên ngành: kiến trúc, quy hoạch xây dựng, kinh tế đô thị, hạ tầng kỹ thuật hoặc các chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu của việc lập đồ án quy hoạch xây dựng.

Về lĩnh vực hành nghề thiết kế xây dựng công trình:

 • Thiết kế kiến trúc công trình: Thuộc chuyên ngành kiến trúc;
 • Thiết kế kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp: Thuộc chuyên ngành xây dựng công trình mà trong nội dung chương trình đào tạo có môn học về các loại kết cấu công trình dân dụng - công nghiệp;
 • Thiết kế cơ - điện công trình: Thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế các hệ thống kỹ thuật điện, cơ khí, thông gió - cấp thoát nhiệt;
 • Thiết kế cấp - thoát nước công trình: Thuộc chuyên ngành kỹ thuật có liên quan đến thiết kế cấp - thoát nước;
 • Thiết kế xây dựng công trình giao thông: Thuộc chuyên ngành xây dựng công trình giao thông;

Chi tiết xem thêm Thông tư 08/2018/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/11/2018.

 1. Tiêu chuẩn phục vụ bữa ăn cho khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 71/2018/TT-BTC quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

Theo đó quy định tiêu chuẩn ăn hàng ngày (bao gồm 2 bữa trưa, tối và đồ uống) cho khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam như sau:

 • Khách hạng đặc biệt: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ đón tiếp phê duyệt trong chương trình, đề án đón đoàn;
 • Đoàn là khách hạng A: 1.500.000 đồng/ngày/người;
 • Đoàn là khách hạng B: 1.000.000 đồng/ngày/người;
 • Đoàn là khách hạng C: 800.000 đồng/ngày/người;
 • Khách mời quốc tế khác: 600.000 đồng/ngày/người.

Trong trường hợp cần thiết phải có cán bộ của cơ quan, đơn vị đón tiếp đi ăn cùng đoàn thì được tiêu chuẩn ăn như đối với đoàn viên của đoàn khách nước ngoài.

Chi tiết xem thêm tại Thông tư 71/2018/TT-BTC có hiệu lực  từ ngày 01/11/2018.


 

 1. Điều chỉnh cách xếp lương quản lý DN sang làm nhà nước

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2018/TT-BNV sửa đổi khoản 8 mục III Thông tư 79/2005/TT-BNV về cách chuyển xếp lương đối với các chức danh chức vụ quản lý doanh nghiệp được chuyển công tác vào làm việc trong cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Cụ thể là các trường hợp:

 • Xếp lương ngạch chuyên viên cao cấp hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên cao cấp;

 • Xếp lương ngạch chuyên viên chính hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên chính;

 • Các trường hợp còn lại (không thuộc trường hợp áp dụng quy định tại Điểm a hoặc Điểm b nêu trên) được xếp lương ngạch chuyên viên hoặc ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tương đương ngạch chuyên viên.

Thông tư 13/2018/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 05/12/2018.

Gởi câu hỏi

496

Văn bản liên quan