Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 29/4 - 04/5/2019)

Điểm tin văn bản nổi bật tuần qua (từ ngày 29/4 - 04/5/2019)
Nguyễn Trinh

Từ ngày 29/4 - 04/5/2019, Thư Ký Luật đã cập nhật được nhiều văn bản mới về hải quan, giáo dục… Đáng chú ý là các văn bản sau:

 

1. Nội dung quản lý sử dụng phí hải quan thu được

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 1157/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng phí hải quan.

Theo đó, hàng năm, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện lập dự toán thu, chi phí hải quan gửi TCHQ để thẩm định và tổng hợp chung trong dự toán thu, chi NSNN năm gửi BTC.

Trên cơ sở dự toán được BTC giao, TCHQ sẽ giao dự toán thu, chi phí hải quan cho các đơn vị.

Lưu ý: Số tiền phí hải quan chưa sử dụng hết trong năm được chuyển sang năm sau để tiếp tục sử dụng theo chế độ quy định.

Đối với số phí hải quan thu cao hơn dự toán chi được giao, các Cục Hải quan phải nộp về TCHQ để điều hành tập trung. Các Cục Hải quan phải báo cáo kết quả số thu phí hải quan thực tế, số chi phí hải quan trong năm và đề xuất nhu cầu sử dụng đối với số phí vượt thu nêu trên cùng với báo cáo số dư kinh phí cuối năm theo hướng dẫn hàng năm của TCHQ.

Xem thêm tại: Quyết định 1157/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 18/4/2019.

2. Công văn 1735: Phối hợp tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia 2019

Ngày 24/4/2019, Bộ GDĐT đã ban hành Công văn 1735/BGDĐT-QLCL về phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia, tuyển sinh ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019.

Theo đó, Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn bộ về chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tại địa phương. Trong đó lưu ý:

 • Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt đầy đủ các quy chế thi và tuyển sinh hiện hành;...
 • Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc hoàn thành chương trình, kế hoạch năm học 2018-2019, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 trong các cơ sở giáo dục phổ thông của tỉnh;...
 • Xây dựng và triển khai phương án tổ chức Kỳ thi tại tỉnh đảm bảo tổ chức thi và tuyển sinh an toàn, trung thực, khách quan;...
 • Bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức Kỳ thi, kể cả kinh phí chi trả cho cán bộ, giảng viên các trường ĐH, CĐ được Bộ GDĐT điều động về địa phương tham gia tổ chức thi, coi thi, chấm thi;
 • Chỉ đạo, điều hành công tác phối hợp tổ chức Kỳ thi đảm bảo chặt chẽ, linh hoạt, hiệu quả.

3. Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo Chi cục hải quan không quá 05 năm

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 1228/QĐ-TCHQ về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CCVC giữ chức vụ lãnh đạo cấp Tổ, Đội thuộc Chi cục và đơn vị tương đương tại các đơn vị thuộc, trực thuộc TCHQ có hiệu lực kể từ ngày 25/4/2019.

Theo đó, thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo của CCVC cho mỗi lần bổ nhiệm, bổ nhiệm lại là 05 năm, tính từ thời điểm có hiệu lực ghi trong quyết định. Trong đó:

 • Thời gian CCVC được giao quyền hoặc giao phụ trách đơn vị không tính vào thời gian giữ chức vụ lãnh đạo chức vụ cấp Trưởng của đơn vị đó;
 • Đối với CCVC lãnh đạo được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới tương đương với chức vụ cũ thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày QĐ điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ mới có hiệu lực;
 • Đối với trường hợp thay đổi chức danh lãnh đạo do thay đổi tên gọi tổ chức thì thời hạn bổ nhiệm lại được tính từ ngày QĐ bổ nhiệm theo chức vụ cũ có hiệu lực.

4. Vận động viên thành tích cao được ưu tiên giải quyết việc làm

Nghị định 36/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao chính thức có hiệu lực thi hành ngày 14/6/2019.

Theo nội dung hướng dẫn tại Nghị định 36, VĐV đội tuyển thể thao quốc gia, đội tuyển thể thao ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khi thôi làm VĐV nếu có nhu cầu đào tạo nghề và đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề thì được hỗ trợ đào tạo nghề theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP.

Đặc biệt, VĐV đạt huy chương tại Olympic Games, SEA Games sẽ được ưu tiên:

 • Xét tuyển đặc cách vào làm việc tại các cơ sở thể thao công lập phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;
 • Được cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng lao động tại các cơ sở thể thao khi có đủ trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng;
 • Trong thời gian tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm.
Gởi câu hỏi

844

Văn bản liên quan