Điểm tin văn bản tài chính, giáo dục nổi bật tuần qua

Điểm tin văn bản tài chính, giáo dục nổi bật tuần qua
Thủy Phú

Sau đây, Thư Ký Luật xin điểm lại một số văn bản mới đã được cập nhật trong tuần qua. Tiêu biểu là một số văn bản thuộc lĩnh vực tài chính, giáo dục sau:

 

 1. Cập nhật mã số mục, tiểu mục mới các khoản thu của cơ quan hải quan

Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 8517/TCHQ-TXNK cập nhật hệ thống mục lục ngân sách nhà nước (tiểu mục) tương ứng với từng khoản thu của cơ quan hải quan thực hiện theo Thông tư 324/2016/TT-BTC.

Theo đó, quy định 12 mã số mục và 32 mã số tiểu mục đối với các khoản thuế, phí, lệ phí sau:

 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế xuất khẩu;
 • Thuế nhập khẩu;
 • Thuế nhập khẩu bổ sung đối với hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;
 • Thuế bảo vệ môi trường;
 • Phí thuộc lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm;
 • Lệ phí quản lý nhà nước đặc biệt và chủ quyền quốc gia;
 • Thu từ bán tài sản được xác lập sở hữu nhà nước;
 • Thu tiền phạt;
 • Thu tịch thu;
 • Và khoản thu khác như tiền chậm nộp.

Xem chi tiết Công văn 8517/TCHQ-TXNK được ban hành ngày 29/12/2017.

 1. Cập nhật Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt của Việt Nam 2018 tại các Nghị định mới

Vừa qua, Thư Ký Luật đã cập nhật được các Nghị định mới quy định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam với một số nước trên thế giới, chính thức có hiệu lực thi hành từ 01/01/2018. Cụ thể:

 • Nghị định 149/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022;
 • Nghị định 154/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Chi Lê giai đoạn 2018-2022;
 • Nghị định 155/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản về Đối tác kinh tế giai đoạn 2018-2023;
 • Nghị định 156/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022;
 • Nghị định 157/2017/NĐ-CP về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2018-2022;
 • Nghị định 158/2017/NĐ-CP về quy định thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2018 - 2022;
 • Nghị định 159/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Ấn Độ giai đoạn 2018 - 2022;
 • Nghị định 160/2017/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản giai đoạn 2018 - 2023.

 1. Điều kiện tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ CĐ, TC

Ngày 28/12/2017, Bộ LĐTBXH ban hành Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học.

Theo đó, cơ sở đào tạo nghề nghiệp chỉ được tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức vừa làm vừa học khi:

 • Đã tổ chức đào tạo chính quy cùng ngành, nghề, trình độ đào tạo;
 • Có báo cáo đăng ký đào tạo theo hình thức VLVH (Mẫu số 01 hoặc Mẫu số 02 đính kèm Thông tư 31 này) và;
 • Được Sở LĐTBXH nơi tổ chức đào tạo thống nhất bằng văn bản.

Việc tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp hệ vừa làm vừa học thực hiện theo quy định tại Thông tư 05/2017/TT-BLĐTBXH và Khoản 3 Điều 14, Điều 15 Thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH.

Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018. 

 1. Người thân của GV được xét thăng hạng không tham gia Hội đồng xét thăng hạng

Đây là điểm lưu ý trong Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập được ban hành kèm theo Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT.

Theo Quy chế, việc thành lập, hoạt động của Hội đồng xét thăng hạng có những lưu ý như sau:

 • Thành viên Hội đồng và các Ban chuyên môn của Hội đồng xét thăng hạng không bao gồm:
  • Con, vợ, chồng, bố, mẹ, anh, chị, em ruột (của vợ hoặc chồng) của giáo viên được cử tham dự xét thăng hạng;
  • Người đang trong thời gian thi hành quyết định kỷ luật hoặc bị xem xét kỷ luật.
 • Hội đồng xét thăng hạng hoạt động theo từng kỳ xét thăng hạng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
 • Hội đồng xét thăng hạng được sử dụng con dấu, tài khoản của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng trong các hoạt động của Hội đồng xét thăng hạng.

Xem thêm nội dung Quy chế tại Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018.

Gởi câu hỏi

351

Văn bản liên quan