Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020

Điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Hải Thanh

Ngày 5/6/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc Hội ban hành Nghị quyết 956/2020/UBTVQH14 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, Nghị quyết bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 9 theo quy trình tại một kỳ họp các dự thảo nghị quyết sau đây:

  • Nghị quyết của Quốc hội về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (Hiệp định EVIPA);

  • Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội;

  • Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với một số doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xem chi tiết tại: Nghị quyết 956/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ 5/6/2020.

Gởi câu hỏi

63

Văn bản liên quan