Điều chỉnh nhiều mức phạt VPHC về hóa đơn từ ngày 15/12/2016

Theo Thông tư 176/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 10/2014/TT-BTC, Bộ Tài chính đã điều chỉnh một số mức phạt vi phạm hành chính về hóa đơn như sau:

 

  • Giảm mức phạt hành vi đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng in bằng văn bản xuống còn 500.000 đến 1.500.000 đồng (quy định hiện hành là 2.000.000 đến 4.000.000 đồng);
  • Bổ sung mức phạt tiền từ 2.000.000 đến 4.000.000 đồng đối với hành vi đặt in hóa đơn khi cơ quan thuế đã có văn bản thông báo doanh nghiệp không đủ điều kiện đặt in hóa đơn;
  • Bổ sung thêm mức phạt tiền từ 500.000 đến 1.500.000 đồng đối với hành vi:
    • Nộp thông báo điều chỉnh thông tin đến cơ quan thuế khi doanh nghiệp thay đổi địa chỉ kinh doanh chậm sau 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn tại địa chỉ mới.
    • Sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành với cơ quan thuế nhưng chưa đến thời hạn sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo phát hành).

Xem thêm tại Thông tư 176/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/12/2016.

Gởi câu hỏi

244

Văn bản liên quan