Điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam- Campuchia

Điều kiện áp dụng thuế suất thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam- Campuchia
Bảo Ngọc

Ngày 13/9/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 83/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện bản thỏa thuận thúc đẩy thương mại song phương giữa Việt nam và Campuchia giai đoạn 2021 - 2022.

Theo đó, hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021 - 2022 phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

(1) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Bản Thỏa thuận Việt Nam - Campuchia giai đoạn 2021 - 2022 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 83/2021/NĐ-CP.

(2) Có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia cấp.

(3) Thông quan qua các cặp cửa khẩu nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 83/2021/NĐ-CP.

Đối với mặt hàng lúa gạo và lá thuốc lá chưa chế biến ngoài việc đáp ứng các điều kiện trên, còn phải đáp ứng quy định của Bộ Công thương về việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan theo số lượng hạn ngạch nhập khẩu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 83/2021.

Nghị định 83/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 13/9/2021 cho đến hết ngày 31/12/2022. 

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan