Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn phù hợp với trẻ em

Điều kiện công nhận xã đạt chuẩn phù hợp với trẻ em
Kim Linh

Mới đây Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 06/QĐ-TTg ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự đánh giá và công nhận xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

 

Theo đó, để được công nhận xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em thì xã, phường, thị trấn đó phải đạt đủ 13 tiêu chí, không có tiêu chí nào bị điểm 0 và đặc biệt phải đạt tổng số điểm quy định như sau:

  • Phường thuộc quận, thị xã, thành phố của thành phố trực thuộc trung ương: Đạt từ 900 điểm trở lên;
  • Xã, thị trấn thuộc miền núi, hải đảo; xã đặc biệt khó khăn: Đạt từ 800 điểm trở lên;
  • Xã, phường, thị trấn còn lại: Đạt từ 850 điểm trở lên.

Đơn cử 4/13 tiêu chí đánh giá như:

  • Trẻ em được khai sinh đúng quy định;
  • Trẻ em bị xâm hại;
  • Trẻ em vi phạm pháp luật, nghiện ma túy;
  • Mức độ hài lòng của trẻ em và người dân về việc thực hiện quyền trẻ em.

Chi tiết cách tính và thang điểm xem thêm Quyết định 06/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 03/01/2019.

Gởi câu hỏi

348

Văn bản liên quan