Điều kiện thực hiện kỹ thuật mang thai hộ của cơ sở khám, chữa bệnh

Đây là nội dung được quy định tại Nghị định 98/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 10/2015/NĐ-CP về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

 

Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo khi đáp ứng các điều kiện: 

  • Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, kể từ ngày được Bộ Y tế cho phép thực hiện kỹ thuật này (quy định trước đây là 01 năm);
  • Tổng số chu kỳ thụ tinh trong ống nghiệm tối thiểu là 1.000 chu kỳ mỗi năm trong 02 năm (quy định trước đây là 300 ca trong 01 năm).

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định cụ thể cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực để thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.

Nghị định 98/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2016.

 

Gởi câu hỏi

599

Văn bản liên quan