Điều kiện tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đào tạo theo niên chế

Điều kiện tốt nghiệp cao đẳng sư phạm đào tạo theo niên chế
Nguyễn Trinh

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, người học theo chương trình đào tạo giáo viên theo niên chế được công nhận tốt nghiệp khi bảo đảm các điều kiện sau đây:

  • Điểm từng môn thi tốt nghiệp, điểm chuyên đề tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp, phải đạt từ 5,0 (năm) điểm trở lên;

  • Không trong thời gian: Bị kỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp người học có hành vi vi phạm kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, thủ trưởng Cơ Sở đào tạo giáo viên phải tổ chức xét kỷ luật trước khi xét điều kiện công nhận tốt nghiệp cho người học đó.

Người học không đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp về điểm thì được xem xét dự thi tốt nghiệp lại.

Trường hợp bị kỷ luật nhưng không thuộc trường hợp bị xử lý kỷ luật ở mức bị buộc thôi học thì được thủ trưởng cơ sở đào tạo giáo viên tổ chức xét công nhận tốt nghiệp.

Chi tiết xem tại Thông tư 24/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 11/02/2020.

Gởi câu hỏi

193

Văn bản liên quan