Đính chính hàng loạt danh mục Biểu thuế nhập khẩu

Đính chính hàng loạt danh mục Biểu thuế nhập khẩu
Kim Linh

Chính phủ vừa ban hành Công văn 225/CP-KTTH đính chính Biểu thuế nhập khẩu. Theo đó, nhiều mã hàng hóa và mức thuế trong Biểu thuế nhập khẩu đã được đính chính.

 

Hiện tại, có 05 danh mục Biểu thuế nhập khẩu được đính chính, bao gồm:

  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế tại Phụ lục II Nghị định 125/2017/NĐ-CP;

  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu và các nước thành viên giai đoạn 2018 - 2022 tại Nghị định 150/2017/NĐ-CP;

  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Chi Lê tại Nghị định 154/2017/NĐ-CP;

  • Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định về đối tác kinh tế giai đoạn 2018 - 2023 giữa Việt Nam - Nhật Bản tại Nghị định 155/2017/NĐ-CP;

  • Danh mục hàng hóa áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ôt-xtrây-lia - Niu Di-lân tại Nghị định 158/2017/NĐ-CP.

Xem chi tiết nội dung đính chính tại Công văn 225/CP-KTTH được ban hành ngày 06/6/2018.

Gởi câu hỏi

5,748

Văn bản liên quan