Định kỳ 6 tháng, VKS cấp trên phải có văn bản hướng dẫn VKS cấp dưới

Định kỳ 6 tháng, VKS cấp trên phải có văn bản hướng dẫn VKS cấp dưới
Toàn Trung

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Hướng dẫn 02/HD-VKSTC hướng dẫn công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 được VKSNDTC ban hành ngày 02/01/2020.

Cụ thể, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Hướng dẫn này để thực hiện tốt công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình năm 2020 là tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, thỉnh thị và trả lời thỉnh thị, thông báo, tổ chức rút kinh nghiệm. Theo đó:

  • VKS cấp dưới chủ động đề nghị VKS cấp trên giải đáp những khó khăn vướng mắc trong áp dụng các quy định của pháp luật; báo cáo thỉnh thị những vụ việc phức tạp có nhiều quan điểm hoặc các vụ việc mới phát sinh chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết phải xin ý kiến của VKS cấp trên trước khi tham gia phiên họp, phiên tòa;

  • VKS cấp trên phải tích cực hướng dẫn và trả lời thỉnh thị theo đúng quy định, tổng hợp vướng mắc về pháp luật về nghiệp vụ, định kỳ (06 tháng, 1 năm) ban hành văn bản hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho VKS cấp dưới.

Xem thêm: Hướng dẫn 02/HD-VKSTC có hiệu lực từ 02/01/2020.

Gởi câu hỏi

138

Văn bản liên quan