Định kỳ báo cáo kết quả dạy và học môn GDQPAN về Bộ Giáo dục

Định kỳ báo cáo kết quả dạy và học môn GDQPAN về Bộ Giáo dục
Duy Thịnh

Đây là nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tại Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN của Bộ giáo dục và đào tạo (GDĐT) về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDQPAN năm học 2017 - 2018.

 

Theo đó, Bộ yêu cầu các Sở GDĐT; các trường trung cấp sư phạm; các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng sư phạm; các trung tâm GDQPAN sinh viên thực hiện:

  • Báo cáo kết quả giảng dạy và học tập môn học GDQPAN về Bộ định kỳ 02 lần/năm học vào các thời điểm sau:
    • Học kỳ I: Trước ngày 25/01/2018 đối với các Sở GDĐT và trước ngày 30/01/2018 đối với các trường còn lại;
    • Kết thúc năm học: Trước ngày 10/6/2018 đối với các Sở GDĐT và trước ngày 30/6/2018 đối với các trường còn lại.
  • Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đầu tư kinh phí mua sắm thiết bị dạy học và giáo trình GDQPAN phục vụ cho giảng dạy và học tập theo quy định;
  • Thực hiện nghiêm quy định về tuyển chọn nam sinh viên tốt nghiệp đại học đi đào tạo sĩ quan dự bị năm 2018.

Xem chi tiết Công văn 4888/BGDĐT-GDQPAN ban hành ngày 18/10/2017.

Gởi câu hỏi

286

Văn bản liên quan