Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN năm 2017

Ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định 46/2016/QĐ-TTg ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2017.

 

Theo đó, áp dụng phân bổ ngân sách quản lý hành chính theo phương pháp lũy thoái đối với Bộ tư pháp, các Bộ, cơ quan Trung ương theo định mức như sau:

  • Từ 100 biên chế trở xuống: Tính 54 triệu đồng/ biên chế;
  • Từ biên chế thứ 101 đến 500: Tính 50  triệu đồng/biên chế;
  • Từ biên chế thứ 501 đến 1.000: Tính 48 triệu đồng/biên chế;
  • Từ biên chế thứ 1.001 trở lên: Tính 45 triệu đồng/biên chế.

Đối với các khối cơ quan Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan thi hành án dân sự, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ: định mức phân bổ 55 triệu đồng/biên chế.

Xem thêm nội dung về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên NSNN cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tại Quyết định 46/2016/QĐ-TTg.

Gởi câu hỏi

905

Văn bản liên quan