Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng bởi Covid-19

Doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế do ảnh hưởng bởi Covid-19
Lê Hải

Đây là chính sách được Tổng Cục thuế ban hành tại Công văn 897/TCT-QLN về việc gia hạn nộp thuế, miễn tiền chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, để hỗ trợ các doanh nghiệp bị thiệt hại do dịch bệnh Covid-19 gây ra, Công văn 897 đã cho phép các doanh nghiệp bị thiệt hại được gia hạn nộp thuế, hồ sơ gia hạn bao gồm:

  • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế của người nộp thuế;

  • Biên bản kiểm kê, đánh giá giá trị vật chất thiệt hại;

  • Văn bản xác nhận vể việc người nộp thuế có thiệt hại của một trong các cơ quan sau: Cơ quan Công an; UBND cấp xã, phường; Ban quản lý Khu công nghiệp, Khu chế xuất, Khu kinh tế;

  • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường, hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường. Đối với người nộp thuế là pháp nhân thì các tài liệu nêu trên phải là bản chính hoặc bản sao có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của đơn vị.

Xem chi tiết tại Công văn 897/TCT-QLN được ban hành ngày 03/3/2020.

Gởi câu hỏi

992

Văn bản liên quan