Đổi mới danh mục tiêu chuẩn công nghệ TT tại cơ quan Nhà nước

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 39/2017/TT-BTTTT quy định về danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 39 là Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin với 68 loại tiêu chuẩn được chia thành 4 nhóm, đơn cử như:

  • Tiêu chuẩn về kết nối: Truyền siêu văn bản, truyền tệp tin…;

  • Tiêu chuẩn về tích hợp dữ liệu: Ngôn ngữ định dạng văn bản, biến đổi dữ liệu…;

  • Tiêu chuẩn về truy cập thông tin: Chuẩn nội dung Web, văn bản…;

  • Tiêu chuẩn về an toàn thông tin: An toàn thư điện tử, an toàn truyền tệp tin…;

Lưu ý là trong thời hạn 1 năm, kể từ ngày Thông tư 39 có hiệu lực, các cơ quan Nhà nước phải rà soát và có phương án chuyển đổi, nâng cấp hệ thống thông tin phù hợp với quy định của Thông tư 39.

Xem thêm các tiêu chuẩn khác tại Thông tư 39/2017/TT-BTTTT có hiệu lực từ ngày 01/07/2018, thay thế Thông tư 22/2013/TT-BTTTT.

Gởi câu hỏi

423

Văn bản liên quan