Dự án đầu tư sản xuất VLXD chủ yếu không cần tham vấn BXD từ 10/02/2020

Dự án đầu tư sản xuất VLXD chủ yếu không cần tham vấn BXD từ 10/02/2020
Bích Hoa

Đây là điểm mới được quy định tại Nghị định 95/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 24a/2016/NĐ-CP quản lý vật liệu xây dựng.

Cụ thể, Nghị định 95 sửa đổi yêu cầu đối với dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng như sau: 

  • Dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng phải phù hợp với quy hoạch theo quy định pháp luật về quy hoạch và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng;

  • Dự án đầu tư sản xuất sản phẩm vật liệu xây dựng chủ yếu phải lựa chọn công nghệ thiết bị tiên tiến, hiện đại đáp ứng các tiêu chí về tiêu hao nguyên liệu, nhiên liệu, năng lượng, đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường và được thẩm định công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Theo quy định tại Nghị định 24a/2016/NĐ-CP thì đối với các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng chủ yếu, cơ quan đăng ký đầu tư phải lấy ý kiến tham vấn của Bộ Xây dựng trước khi trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, tuy nhiên từ ngày 10/02/2020 quy định này sẽ không áp dụng nữa.

Chi tiết xem tại Nghị định 95/2019/NĐ-CP, có hiệu lực từ 10/02/2020.

Gởi câu hỏi

161

Văn bản liên quan