Dừng giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế tại Nghị quyết 63/NQ-CP

Dừng giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế tại Nghị quyết 63/NQ-CP
Kim Linh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị quyết 150/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 năm 2018.

 

Theo đó, tại phiên họp lần này, Chính phủ đã thống nhất dừng thực hiện giải pháp gia hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng của Nghị quyết 63/NQ-CP, đồng thời giao cho Bộ Tài chính ban hành văn bản hướng dẫn về việc này.

Ngoài ra, giao Bộ Giao thông vận tải thực hiện kiểm tra chuyên ngành đối với xe nâng nhập khẩu cho đến khi các Nghị định sửa đổi Nghị định 44/2016/NĐ-CPNghị định 74/2018/NĐ-CP có hiệu lực.

Đối với các thủ tục, danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành đã có phương án nhưng chưa có báo cáo đánh giá thì các Bộ, cơ quan gửi báo cáo trước ngày 15/12/2018.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 150/NQ-CP được ban hành ngày 13/12/2018.

Gởi câu hỏi

274

Văn bản liên quan