Dùng NSNN chi thường xuyên phải tiết kiệm 10% trong năm 2018

Dùng NSNN chi thường xuyên phải tiết kiệm 10% trong năm 2018
Duy Thịnh

Đây là một trong những đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Quyết định 2465/QĐ-BTC về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2018. Cụ thể:

 

Căn cứ vào dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 được giao, Bộ trưởng đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước phải đảm bảo các nội dung sau:

  • Tiết kiệm 10% chi thường xuyên (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ);
  • Tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2018 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị;
  • Đảm bảo 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) và nguồn cải cách tiền lương năm 2017 còn dư chuyển sang (nếu có).

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 2465/QĐ-BTC ban hành ngày 29/11/2017.

Gởi câu hỏi

1,718

Văn bản liên quan