Được mang bản sao Giấy đăng ký xe khi tham gia giao thông

Đây là nội dung đáng chú ý tại Công văn 8601/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về sử dụng Giấy đăng ký phương tiện khi tham gia giao thông trong trường hợp thế chấp phương tiện tại tổ chức tín dụng (TCTD).

 

Theo đó, người điều khiển phương tiện tham gia giao thông được mang theo 02 loại giấy tờ sau để thay thế cho bản chính Giấy đăng ký phương tiện giao thông trong thời gian thế chấp phương tiện tại TCTD:

  • Bản sao chứng thực Giấy đăng ký phương tiện;
  • Bản gốc Giấy biên nhận của TCTD còn hiệu lực.

Theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ, trong tháng 8/2017 Ngân hàng Nhà nước kết hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp ban hành văn bản hướng dẫn về việc cấp Giấy biên nhận.

Lưu ý chỉ cấp 01 bản gốc Giấy biên nhận có thời hạn phù hợp với thời hạn thế chấp phương tiện.

Xem chi tiết Công văn 8601/VPCP-CN ngày 15/8/2017. 

Video báo cáo tóm lược Công văn 8601/VPCP-CN

Gởi câu hỏi

526

Văn bản liên quan