Giá điện đối với các dự án điện lưới nối gió áp dụng từ 1/11/2018

Giá điện đối với các dự án điện lưới nối gió áp dụng từ 1/11/2018
Kim Linh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 39/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định 37/2011/QĐ-TTg về cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam.

 

Theo đó, giá mua điện từ các dự án điện gió được quy định như sau:

  • Đối với các dự án điên gió trong đất liền: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 1.928 đồng/kWh;

  • Đối với các dự án điện gió trên biển: Giá mua điện tại điểm giao nhận điện là 2.223 đồng/kWh.

Giá mua điện nêu trên được áp dụng một phần hoặc toàn bộ cho nhà máy điện gió nối lưới có ngày vận hành trước 01/11/2021, chưa bao gồm thuế Giá trị gia tăng và giá có thể được điều chỉnh theo biến động của tỷ giá đồng/USD.

Chi phí mua điện từ các dự án điện gió được tính toán và đưa đầy đủ trong thông số đầu vào của phương án giá bán điện hàng năm của Tập đoàn Điện lực.

Xem thêm tại Quyết định 39/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 1/11/2018.

Gởi câu hỏi

222

Văn bản liên quan