Gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đồng đến cuối năm 2016

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư 25/2016/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 11/2013/TT-NHNN về cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Theo đó, cá nhân, hộ gia đình mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; thuê, mua nhà ở thương mại; xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình được gia hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đến hết ngày 31/12/2016 và áp dụng đối với các khoản vay: 

  • Ngân hàng đã ký hợp đồng tín dụng với khách hàng trước ngày 31/3/2016;
  • Đã được các ngân hàng báo cáo NHNN tại báo cáo định kỳ số liệu đến ngày 10/5/2016.

Đồng thời, Thông tư quy định về việc xử lý đối với khoản giải ngân của các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 31/3/2016 giữa ngân hàng với nhóm khách hàng cá nhân trong thời gian từ ngày 1/6/2016 đến ngày 01/8/2016;

Ngân hàng áp dụng mức lãi suất cho vay hỗ trợ nhà ở do NHNN công bố hằng năm kể từ thời điểm giải ngân, nhưng không quá thời gian áp dụng mức lãi suất cho vay quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư 11 ;

Thông tư 25/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 01/8/2016.

Gởi câu hỏi

436

Văn bản liên quan