Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất trong nước

Gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất trong nước
Lê Hải

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP cho phép gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước.

Theo đó, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2020 đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước. Cụ thể:

  • Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 3 chậm nhất là ngày 20/9/2020;

  • Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 4 chậm nhất là ngày 20/10/2020;

  • Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 5 chậm nhất là ngày 20/11/2020;

  • Thời hạn nộp thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 chậm nhất là ngày 20/12/2020.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số thuế phải nộp tăng thêm do khai bổ sung.

Chi tiết xem thêm tại Nghị định 109/2020/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2020.

Gởi câu hỏi

169

Văn bản liên quan