Giải đáp về điều kiện tham gia BHXH bắt buộc của người nước ngoài

Giải đáp về điều kiện tham gia BHXH bắt buộc của người nước ngoài
Thảo Uyên

Nội dung giải đáp được đề cập tại Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH về giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định 143/2018/NĐ-CP do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành.

 

Theo đó, người lao động nước ngoài thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc khi có đủ các điều kiện sau đây:

  • Có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

  • Có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 01 năm trở lên với người sử dụng lao động tại Việt Nam;

  • Chưa đủ 60 tuổi đối với nam và chưa đủ 55 tuổi đối với nữ;

  • Không thuộc đối tượng di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 11/2016/NĐ-CP.

Xem chi tiết Công văn 1064/LĐTBXH-BHXH được ban hành ngày 18/3/2019.

Gởi câu hỏi

369

Văn bản liên quan