Giải pháp xử lý đối với trường hợp tuyển dụng thừa viên chức

Giải pháp xử lý đối với trường hợp tuyển dụng thừa viên chức
Thủy Phú

Đây là nội dung nổi bật được nêu tại Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2018 được tổ chức vào ngày 03/5 vừa qua.

 

Trên cơ sở thảo thuận và đi đến kết luận, Chính phủ đưa ra giải pháp cho công tác quản lý và sử dụng viên chức, hợp đồng lao động trong đơn vị sự nghiệp công ngành y tế, giáo dục như sau:

  • Trường hợp tuyển dụng thừa viên chức so với chỉ tiêu được giao, địa phương tiến hành đánh giá, rà soát lại, thực hiện điều chuyển, sắp xếp trong địa bàn huyện, tỉnh;

  • Nếu không thể bố trí được thì thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP;

  • Trường hợp ký hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng vào viên chức. Ưu tiên cho người đã ký hợp đồng lâu năm, có năng lực, phù hợp với vị trí cần tuyển dụng;

  • Sau khi tuyển dụng đủ chỉ tiêu mà vẫn đôi dư thì thực hiện chấm dứt hợp đồng.

Chi tiết xem tại Nghị quyết 54/NQ-CP được ban hành ngày 10/5/2018.

Giải pháp xử lý trường hợp tuyển dụng thừa viên chức

Gởi câu hỏi

727

Văn bản liên quan