Giải quyết kiến nghị khởi tố do Cơ quan thanh tra chuyển đến

Giải quyết kiến nghị khởi tố do Cơ quan thanh tra chuyển đến
Lê Hải

Ngày 18/10/2018, Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP đã được ban hành quy định về phối hợp giữa Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Cơ quan thanh tra về giải quyết kiến nghị khởi tố được phát hiện thông qua hoạt động thanh tra.

 

Theo đó, Cơ quan điều tra (CQĐT) khi giải quyết kiến nghị khởi tố của Cơ quan thanh tra (CQTT) thì phải thông báo cho CQTT đã kiến nghị biết, cụ thể CQĐT có thể ra các quyết định sau:

  • Quyết định không khởi tố vụ án hình sự nếu có căn cứ không khởi tố;

  • Quyết định khởi tố vụ án hình sự nếu có căn cứ để khởi tố;

  • Trường hợp chưa đủ căn cứ khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự thì CQĐT tiến hành thu thập, bổ sung chứng cứ và đề nghị CQTT phối hợp thực hiện khi cần thiết;

  • Nếu cần xử lý bằng biện pháp khác thì ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự; chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết;

  • Quyết định tạm đình chỉ hoặc phục hồi giải quyết kiến nghị khởi tố nếu có căn cứ tương ứng.

Xem chi tiết tại Thông tư liên tịch 03/2018/TTLT-VKSNDTC-BCA-BQP-TTCP có hiệu lực từ ngày 10/12/2018.

Gởi câu hỏi

601

Văn bản liên quan