Giảm 30% phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường từ 26/5/2020

Giảm 30% phí khai thác, sử dụng dữ liệu về môi trường từ 26/5/2020
Lê Hải

Mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 22/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này là Biểu mức thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường áp dụng từ ngày 26/5/2020, đơn cử các mức thu phí như sau:

  • Hồ sơ, tài liệu: quản lý chất lượng môi trường; quản lý chất thải và cải thiện môi trường; bảo tồn đa dạng sinh học; truyền thông môi trường; quản lý môi trường lưu vực sông, ven biển và biển: 800.000 đồng/báo cáo;

  • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường (theo đợt/năm): không khí xung quanh; nước mặt (sông, hồ); nước biển ven bờ; nước mưa; nước dưới đất; trầm tích (sông, nước biển); môi trường đất: 800.000 đồng/báo cáo;

  • Bản đồ mạng lưới quan trắc tỷ lệ 1/250.000: 4.000.000 đồng/mảnh;

Tuy nhiên, từ ngày 26/5/2020 đến hết ngày 31/12/2020 áp dụng mức phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường chỉ bằng 70% mức quy định tại Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này.

Xem thêm các mức thu phí tại: Thông tư 22/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 26/5/2020.

Gởi câu hỏi

200

Văn bản liên quan