Giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh cho chuyến bay nội địa đến hết 2021

Giảm 50% giá dịch vụ cất, hạ cánh cho chuyến bay nội địa đến hết 2021
Bảo Ngọc

Ngày 26/9/2021, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 21/2021/TT-BGTVT quy định mức giá, khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Theo đó, mức giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với các chuyến bay nội địa được thực hiện như sau:

- Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: áp dụng bằng 50% mức giá cất cánh, hạ cánh tàu bay đối với chuyến bay nội địa quy định tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT.

- Từ ngày 01/01/2022 trở đi: tiếp tục thực hiện theo mức giá quy định tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT.

Đối với khung giá các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Thông tư 53/2019/TT-BGTVT được thực hiện như sau:

- Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021: áp dụng khung giá với mức tối thiểu là 0 đồng, mức tối đa được thực hiện theo quy định tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT.

- Từ ngày 01/01/2022 trở đi: tiếp tục thực hiện theo khung giá quy định tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT.

Thông tư 21/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 26/9/2021.

Gởi câu hỏi

1

Văn bản liên quan