Giảm hỗ trợ từ ngân sách trung ương về thực hiện an sinh xã hội

Giảm hỗ trợ từ ngân sách trung ương về thực hiện an sinh xã hội
Duy Thịnh

Đây là điểm đáng chú ý được đề cập tại Quyết định 1916/QĐ-TTg về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

 

Theo đó, nhằm thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, Chính phủ giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các việc sau đây:

  • Giảm yêu cầu hỗ trợ từ ngân sách trung ương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội; phấn đấu tăng thu, tiết kiệm chi và sử dụng cải cách tiền lương của ngân sách địa phương còn dư để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành;
  • Tiếp tục sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết cho đầu tư phát triển;
  • Bố trí kinh phí thực hiện công tác kiểm tra, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn;
  • Bố trí kinh phí đầy đủ cho các chính sách đã ban hành, đảm bảo không nợ chính sách cũ;
  • Quyết định dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương ưu tiên cho đầu tư phát triển, cơ cấu lại ngân sách theo Nghị quyết 07-NQ/TW.

Quyết định 1916/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 29/11/2017.

Gởi câu hỏi

233

Văn bản liên quan