Giảm mạnh mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân từ ngày 22/6/2020

Giảm mạnh mức thu lệ phí cấp Căn cước công dân từ ngày 22/6/2020
Hải Thanh

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 61/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí kiểm định phương tiện phòng cháy, chữa cháy; phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy, chữa cháy và lệ phí cấp Căn cước công dân.

Theo đó, từ ngày 22/6/2020 đến hết ngày 31/12/2020, công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên khi làm thủ tục đổi, cấp lại thẻ CCCD, chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD thực hiện nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC, cụ thể như sau:

  • Chuyển từ CMND 9 số, 12 số sang cấp thẻ CCCD: 15.000 đồng/thẻ CCCD;

  • Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/thẻ CCCD;

  • Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/thẻ CCCD.

Kể từ ngày 01/01/2021 trở đi, nộp lệ phí cấp CCCD theo mức thu quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC.

Chi tiết xem thêm tại: Thông tư 61/2020/TT-BTC có hiệu lực từ 22/6/2020.

Gởi câu hỏi

129

Văn bản liên quan