Giảm mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế đến hết ngày 31/12/2020

Giảm mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế đến hết ngày 31/12/2020
Lan Anh

Bộ Y tế vừa ban hành Thông báo 848/TB-KCB thay đổi mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế từ ngày 8/7/2020 đến ngày 31/12/2020.

Theo đó, thực hiện Thông tư 64/2020/TT-BTC quy định mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế thông báo kể từ ngày 8/7/2020 đến ngày 31/12/2020, mức thu, nộp phí trong lĩnh vực y tế sẽ thay đổi như sau:

  • Nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại Điều 1 Thông tư 11/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;

  • Nộp phí bằng 70% mức thu phí quy định tại các Mục 2, 3, 5, 6, 7, 8 và 9 phần IV Biểu mức thu phí trong lĩnh vực y tế ban hành kèm theo Thông tư 278/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế.

Lưu ý: Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp tại Phòng 707- nhà B, Bộ Y tế, số 138A, Giảng Võ, Hà Nội gặp chị Hiền, đt: 024.6273.2093 - email: caothuhien.tk@gmail.com trong giờ hành chính để được giải đáp.

Chi tiết xem tại Thông báo 848/TB-KCB được ban hành ngày 08/7/2020.

Gởi câu hỏi

97

Văn bản liên quan