Giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu xuống còn 10 năm

Giảm số năm đóng BHXH được hưởng lương hưu xuống còn 10 năm
Đoan Trinh

Ngày 23/5, Ban chấp hành trung ương khoá XII vừa ban hành Nghị quyết 28-NQ/TW cải cách hàng loạt các chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Theo đó, các chính sách bảo hiểm xã hội sẽ được thay đổi hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân và nhấn mạnh đến điều chỉnh lương hưu theo hướng chia sẻ. Cụ thể như:

  • Người cao tuổi không có lương hưu, hoặc bảo hiểm xã hội hằng tháng được sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
  • Thêm mới Bảo hiểm hưu trí bổ sung: Đây là chế độ hưu trí tự nguyện tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động có thêm sự lựa chọn tham gia để được hưởng mức lương hưu cao hơn.
  • Giảm dần số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, hướng tới còn 10 năm.
  • Tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian tham gia bảo hiểm xã hội, giảm quyền lợi nếu hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Xem thêm chính sách điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu tại Nghị quyết 28-NQ/TW.

Gởi câu hỏi

751

Văn bản liên quan