Giảm thời gian tham gia bồi dưỡng của Luật sư xuống còn 8 giờ/năm

Giảm thời gian tham gia bồi dưỡng của Luật sư xuống còn 8 giờ/năm
Lan Anh

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Thông tư 02/2019/TT-BTP quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư.

 

Theo đó, thời gian tham gia bồi dưỡng của Luật sư là tối thiểu 08 giờ/năm, giảm 08 giờ so với quy định hiện hành là 16 giờ làm việc/năm.

Ngoài ra, Luật sư có 01 lần tham gia và hoàn thành các trường hợp dưới đây thì được quy đổi bằng 08 giờ thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng:

  • Viết bài nghiên cứu pháp luật được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong nước hoặc ngoài nước;

  • Tham gia giảng dạy về pháp luật tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật, cơ sở đào tạo nghề luật sư, tham gia giảng dạy khóa bồi dưỡng luật sư;

  • Tham gia và hoàn thành chương trình đào tạo chức danh tư pháp;

  • Tham gia và hoàn thành khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ về luật sư và hành nghề luật sư tại nước ngoài;

  • Tham gia chương trình tập huấn, hội thảo, tọa đàm do Sở Tư pháp tổ chức từ 01 ngày trở lên.

Chi tiết xem tại Thông tư 02/2019/TT-BTP có hiệu lực từ 05/5/2019, thay thế Thông tư 10/2014/TT-BTP.

Gởi câu hỏi

1,010

Văn bản liên quan