Giáo viên phải được tập huấn phòng dịch trước khi đón học sinh quay lại trường

Giáo viên phải được tập huấn phòng dịch trước khi đón học sinh quay lại trường
Lan Anh

BGDĐT vừa ban hành Công văn 1398/BGDĐT-GDTC Về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Theo đó, Bộ yêu cầu trước khi học sinh đi học trở lại, nhà trường cần chuẩn bị các nội dung sau:

  • Vệ sinh, tẩy trùng trường, lớp;

  • Đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, vệ sinh môi trường tại trường học: thiết bị đo thân nhiệt, nước sát khuẩn,…;

  • Tập huấn và giao nhiệm vụ cho giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên nhà trường quy tình phòng, chống dịch bệnh để thực hiện và hướng dẫn học sinh thực hiện khi trở lại trường học;

  • Xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo quy định của BGDĐT phù hợp với điều kiện thực tế của trường và thực tiễn dịch bệnh tại địa phương.

Chi tiết xem tại Công văn 1398/BGDĐT-GDTC ban hành ngày 23/4/2020. 

Gởi câu hỏi

417

Văn bản liên quan