Giống cây trồng nhập khẩu không đạt chất lượng có thể bị tiêu hủy

Giống cây trồng nhập khẩu không đạt chất lượng có thể bị tiêu hủy
Thanh Lâm

Ngày 27/12/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu.

Theo quy định tại Thông tư này, trường hợp lô giống cây trồng nhập khẩu có chất lượng không phù hợp Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia, tổ chức chứng nhận hợp quy báo cáo và đề xuất biện pháp xử lý với Cục Trồng trọt.

Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Cục Trồng trọt sẽ quyết định buộc tái xuất, tiêu hủy hoặc tái chế lô giống cây trồng nhập khẩu, thông báo cho cơ quan hải quan để phối hợp xử lý và người nhập khẩu biết để thực hiện.

Lưu ý, giống cây trồng nhập khẩu để kiểm tra là giống cây thuộc loại cây trồng chính thuộc Danh mục sản phẩm hàng hóa nhóm 2 do Bộ NNPTNT ban hành phục vụ sản xuất, mua bán, trừ trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d khoản 3 Điều 29 Luật Trồng trọt.

Chi tiết xem tại Thông tư 26/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 10/12/2020.

Gởi câu hỏi

201

Văn bản liên quan