Hạn mức 04 khoản chi đặc thù của DN kinh doanh xổ số

Hạn mức 04 khoản chi đặc thù của DN kinh doanh xổ số
Thủy Phú

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 138/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/21017/NĐ-CP về khoản chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp (DN) kinh doanh xổ số.

 

Theo đó:

- Mức chi hoa hồng cho các đại lý xổ số do DN kinh doanh xổ số quyết định nhưng không vượt quá 15% doanh thu từ hoạt động kinh doanh xổ số (bao gồm thuế GTGT và thuế TTĐB);

- Mức chi phí ủy quyền trả thưởng cho đại lý xổ số tối đa là 0,2% tổng giá trị giải thưởng mà đại lý xổ số đã thanh toán theo ủy quyền;

- Đối với mức chi phí hỗ trợ công tác phòng, chống số đề, làm vé số giả:

  • Mức chi đối với các vụ án đã có bản án của TAND tối đa là 50 triệu đồng/vụ án;
  • Mức chi đối với các vụ việc đã có quyết định xử phạt VPHC và biên lai nộp tiền phạt tối đa là 50% số tiền xử phạt VPHC, nhưng không quá 15 triệu đồng/vụ;

- Mức chi đóng góp hoạt đông của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực được thỏa thuận nhưng đảm bảo không vượt quá 60 triệu đồng/năm (05 triệu/tháng).

Thông tư 138/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/02/2018, áp dụng từ năm tài chính 2018. 

Gởi câu hỏi

326

Văn bản liên quan