Hàng đặc biệt được bảo vệ vận chuyển bởi lực lượng công an

Nghị định 21/2018/NĐ-CP quy định công tác bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt của Nhà nước do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vừa được Chính phủ chính thức thông qua ngày 23/02/2018.

 

Theo đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang bảo vệ vận chuyển đối với các loại mặt hàng đặc biệt sau:

  • Tiền mặt (đồng Việt Nam), giấy tờ có giá (trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu, công trái và các loại giấy tờ có giá khác);
  • Tài sản quý (vàng, kim khí quý, đá quý, ngoại tệ tiền mặt và các loại tài sản quý khác);
  • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc sở hữu Nhà nước.

Các loại hàng đặc biệt trên khi vận chuyển phải được đóng gói, niêm phong, đặt trong các container hoặc thùng chứa hàng, khóa, kẹp chì và bảo quản an toàn.

Chi tiết xem thêm Nghị định 21/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 10/4/2018. 

Gởi câu hỏi

270

Văn bản liên quan