Hệ thống biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ (mới nhất)

Hệ thống biểu mẫu thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ (mới nhất)
Thủy Phú

Bộ TNMT ban hành Thông tư 27/2018/TT-BTNMT quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đính kèm là hệ thống 19 biểu mẫu phục vụ cho công tác thống kê, kiểm kê đất đai định kỳ. Đơn cử như:

  • Biểu 01/TKĐĐ - Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đai;

  • Biểu 02/TKĐĐ - Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất nông nghiệp;

  • Biểu 03/TKĐĐ - Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phi nông nghiệp;

  • Biểu 04/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất phân theo từng đơn vị hành chính;

  • Biểu 05/TKĐĐ: Thống kê, kiểm kê định kỳ diện tích đất đã được giao, được thuê, được chuyển mục đích SDĐ nhưng chưa thực hiện;

  • ...

Lưu ý: Các biểu 01/TKĐĐ, 02/TKĐĐ và 03/TKĐĐ ngoài việc sử dụng để thống kê, kiểm kê toàn bộ diện tích trong phạm vi địa giới hành chính còn được sử dụng để thống kê, kiểm kê và báo cáo riêng diện tích đất khu vực tranh chấp địa giới hành chính.

Chi tiết 19 biểu mẫu xem tại Thông tư 27/2018/TT-BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/3/2019.

Gởi câu hỏi

2,629

Văn bản liên quan