Hình thức hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 28/4/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 30/2016/NĐ-CP quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Theo đó, hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện thông qua các hình thức sau:

+ Mua trái phiếu chính phủ;

+ Cho ngân sách nhà nước vay;

+ Gửi tiền, mua trái phiếu, kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi tại các ngân hàng thương mại có chất lượng hoạt động tốt theo tín nhiệm của Ngân hang nhà nước Việt Nam;

+ Cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội vay theo hình thức mua trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do các ngân hàng này phát hành;

+ Đầu tư vào các dự án quan trọng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Riêng hoạt động cho các ngân hàng vay và đầu tư vào các dự án quan trọng chỉ sử dụng nguồn quỹ bảo hiểm thất nghiệp và không được vượt quá 20% số dư của quỹ bảo hiểm thất nghiệp của năm trước liền kề.

Nghị định 30/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/6/2016.

Gởi câu hỏi

1,029

Văn bản liên quan